• banner 1
  • banner 2
  • banner 3
  • banner 4

Práve tu je 193 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vitajte na stránkach Seneckého športového klubu rybolovnej techniky!

medaileCieľom našej stránky je informovať záujemcov o činnosti klubu a jeho aktivitách. Dôležitým medzníkom pri jeho vzniku bol zákon o športe č. 440/2015, ktorý vo všeobecnosti determinoval vecnú a časovú náplň úloh národných športových zväzov, organizácií a klubov. Na základe ich plnenia získal Slovenský zväz rybolovnej techniky (ďalej SZRT) v roku 2016 Osvedčenie o uznaní za národný športový zväz a v roku 2017 Osvedčenie o splnení podmienok na priznanie príspevku uznanému športu, vydaných Sekciou štátnej starostlivosti o šport a mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Senecký športový klub rybolovnej techniky (ďalej SŠKRT) ako občianske združenie bolo zaregistrované MV SR dňa 12. augusta 2016. Poslaním klubu je rozvoj mládežníckeho castingu, vytváranie vhodných tréningových podmienok, organizácia športových podujatí, podpora a propagácia rybolovnej techniky v regióne a presadzovanie záujmov SŠKRT na pôde SZRT. SŠKRT ako právnická osoba je členom SZRT a má s ním uzatvorenú zmluvu o spolupráci.

poharZ názvu športu (castingšport resp. rybolovná technika) je už zrejmé, že jeho doménou je nácvik a zdokonaľovanie techník hodov vrhacím a muškárskym súťažným náčiním. Pravidlá zastrešuje Medzinárodná športová federácia castingu (International Casting Sport Federation - ICSF) s celosvetovou pôsobnosťou. Castingšport predstavuje 9 súťažných disciplín prezentovaných na našom inštruktážnom videu. Vďaka príspevku uznanému športu z rezortu školstva SR sa môžu každoročne uskutočniť podujatia na prípravu, výber a účasť talentovanej mládeže a juniorov do 23 rokov ako budúcej základne športovej reprezentácie Slovenska.

Významnou súčasťou športového života klubu bude tiež spolupráca s Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v Senci pri mládežníckych podujatiach, kde má castingšport významnú úlohu pri propagácii techník športového rybolovu. Napriek tomu, že rybolovná technika nemá v Senci historické korene ponúkaná spolupráca Slovenského zväzu rybolovnej techniky s Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu je perspektívna.

minedu logoicsf logo

logo sportaccord

logo iwga